top of page

Highlights

HKGA 2022 Presentation Ceremony

15 December 2022, The Mira Hong Kong

HKGA 2021 Presentation Ceremony

7 December 2021, The Mira Hong Kong

HKGA 2020 Winners Photoshoot Session

14 December 2020

HKGA 2019 Presentation Dinner Gala

13 December 2019, The Mira Hong Kong