top of page

Highlights

HKGA 2022 Presentation Ceremony

15 December 2022, The Mira Hong Kong

HKGA 2021 Presentation Ceremony

7 December 2021, The Mira Hong Kong

HKGA 2020 Winners Photoshoot Session

14 December 2020

HKGA 2019 Presentation Dinner Gala

13 December 2019, The Mira Hong Kong

HKGA 2018 Presentation Dinner Gala

14 December 2018, The Mira Hong Kong